FOL – Linia del temps

Aquesta activitat va consistir en fer una recerca de l’evolució dels drets laborals en Espanya. Amb aquesta informació vam haver d’elaborar una línia del temps on reflectiem tots els esdeveniments més importants en questió de lleis, decrets i drets.

El més interessant de l’activitat va ser confirmar una vegada més que els drets no ens els dona ningú, si no que hem de lluitar per ells i en alguns casos fins i tot morir per ells. Tots els canvis positius que es van aconseguir en el mercat laboral van ser gràcies a protestes, vagues, manifestacions i molta perseverància. Hem de ser conscients que tots els drets que tenim actualment han costat molt d’esforç i no hem de dilapitar-los amb lleugeresa. Cada vegada que en una feina infringeixen una llei o se salten algun dels nostres drets hem de pensar en el gran esforç que va suposar guanyar aquell dret. A vegades costa demanar que es compleixin els nostres drets, i sovint tenim por que si ho fem ens prendran per massa exigents, però realment són drets que tenim i és la nostra responsabilitat vetllar perquè es compleixin. Si no, ningú no ho farà per nosaltres.

 

 
2 comentarios
Write a comment