FOL – Els contractes/el contracte

Aquesta activitat estava relacionada amb els diferents tipus de contractes laborals que vam repassar a l’assignatura.
A l’activitat vam haver d’omplir un model de contracte amb les dades de l’empresari i el treballador, així com dades de la jornada laboral, horari, retribució, etc. És una pràctica que va bé per tenir clar quines son les parts d’un contracte de treball i d’aquesta manera saber què esperar quan ens presentin amb un contracte.

 
Write a comment