FOL -El salari (nòmina)

Aquesta activitat va consistir en omplir una nòmina amb totes les dades que han de figurar, com la retribució, hores extres, impostos, seguretat social, etc.
L’activitat va ser una pràctica entretinguda per saber on s’han de posar les dades de la nòmina i veure com es fa el càlcul del sou net que queda.

 
Write a comment