FOL – Dinàmica mapa de talents

Aquesta activitat va consistir en fer un mapa dels nostres talents, habilitats, interessos, punts forts i punts dèbils.
Vam haver de representar gràficament totes aquestes coses, de manera honesta amb la finalitat de conèixer-nos millor i saber com encarar la recerca de feina, l’elaboració del currículum i la possible entrevista. La veritat és que mai havia fet una cosa així de manera tan conscient i em va anar molt bé per veure de manera molt clara les meves prioritats i interessos, així com els punts febles i els punts més dèbils.

 
Write a comment