EIE – Repte 4 pla de màrqueting

El repte 4, va ser la continuació lògica del repte 3 i va consistir a elaborar el pla de màrqueting de la nostra marca.

Per fer el pla de màrqueting primerament vam establir els objectius d’aquest, que son sobretot donar a conèixer la marca i començar a aconseguir un públic. Continuant amb la nostra línia estètica i conceptual vam basar la campanya de màrqueting en les pescadores japoneses Ama. A partir d’aquí hem hagut d’especificar els costos de producció de la campanya i els mitjans pels quals farem la difusió.

En aquest repte també havíem de decidir la forma jurídica que triaríem per la nostra empresa, sense dubte la part més feixuga de la tasca, però finalment per eliminació hem triat la que més convenient ens ha semblat: Societat Limitada.

En resum, ha sigut un repte més en el procés de creació del pla d’empresa i trobo que com a equip la vam resoldre molt bé i ens vam posar d’acord fàcilment.

Write a comment