vautarop-master

EIE – Repte 1 Pla d’empresa
||
El repte 1 va ser la primera part d'un projecte llarg que consisteix en crear...
continue reading
EIE – Pel.lícula Joy
||
Aquesta activitat va consistir en contestar una sèrie de preguntes a partir del visionat de...
continue reading
FOL – Conclusions
||,
Conclusions Com a conclusió de la UF2 de FOL diria que tot i que d'entrada...
continue reading
FOL – Activitat- Primers Auxilis
||,
Aquesta activitat va consistir en realitzar una creació audiovisual sobre els primers auxilis. Vam haver...
continue reading
FOL – Pla d’evacuació
||,
Com el seu nom indica el treball de pla d'evacuació va consistir a elaborar un...
continue reading
FOL – Treball en grup SOS al taller
||,
El treball SOS al taller va consistir a elaborar un cartell de prevenció de riscos...
continue reading
FOL – Cas de la Lorena
||,
Aquesta activitat va consistir a analitzar el cas de la Lorena, una dona que comença...
continue reading
EIE -Entrevista Tomas Lasso
||
Aquesta activitat va consistir en contestar una sèrie de preguntes a partir d'una entrevista a...
continue reading
FOL – Activitat 4 – Situacions de risc en l’entorn i classificació de danys.
||,
Activitat 4 -. Situacions de risc en l’entorn i classificació de danys. Aquesta activitat consisteix...
continue reading
FOL – Activitat 2 -Tècniques de lluita contra els riscos
||,
Activitat 2 -Tècniques de lluita contra els riscos Aquesta activitat es tractava d'avaluar els riscos...
continue reading